Nya BBMM är färdig!

BBMM? Internt arbetsnamn för den hopplöst långa – men talande – titeln BilderBokens Mångfald och Möjligheter. Det vill säga min första bok, som kom ut 2008 på Natur&Kultur, som nu fått en välbehövlig uppdatering. Planen var att den skulle varit klar för utgivning under våren 2019 men det blev en kraftigare omarbetning än vad vi i förstone hade tänkt oss – det är svårt att riktigt se behoven innan man sätter sig och börjar jobba igenom en bok.

Vad är då förändrat? Den nya läroplanen för förskolan har förstås skapat en helt ny utgångspunkt för boken genom att där nu för första gången explicit talas om högläsning och boksamtal. Det innebär att alla förskolor måste förhålla sig till litteratur och läsning som en del av undervisningen – inte enbart som underhållning eller lugnande medel (som jag på skojsamt allvar brukar beteckna ett tidigare inte helt ovanligt förhållningssätt). 

Avsnitten i BBMM 2008 om genus och mångkultur har byggts ut och tar upp normkritik, representation och inkludering utifrån fler perspektiv än tidigare – det är en av de stora samhällsförändringarna under de tio år som gått sedan boken kom ut första gången; att vi uppmärksammar normer på många fler plan. Flerspråkighet och digitalisering är två andra områden som nu berörs. Och kopplingen till forskning om läsning och litteracitet - ett fält som verkligen växt - har förstärkts och uppdaterats.

Det som tagit mest tid och kraft är förlagets önskemål att den nya utgåvan skulle ta upp även faktaböcker – den första utgick ju helt från skönlitterära bilderböcker. Bra idé tyckte jag men hur genomföra på bästa sätt? Dels är det inte min hemmaplan på samma sätt som bilderböckerna, så jag behövde göra ny research genom att läsa en massa faktaböcker, göra intervjuer och förstås att läsa facklitteratur – vilket jag upptäckte att det fanns ganska lite av. Dels var det en rejäl utmaning att därefter välja och begränsa materialet för att boken inte skulle svälla alltför mycket, och ändå få med tillräckligt (och relevant material) för att det inte skulle kännas inkastat ”bara för att”. Att diskutera faktaboken som intresseskapande kändes viktigt och inte så svårt. Klurigare var att få in något även i den mer teoretiska delen av boken, men eftersom det i särskilt faktaböcker för de yngre barnen ofta finns en hel del berättande inslag gick det att lyfta fram åtminstone somligt av intresse inom samma ”analysapparat” jag använder för den skönlitterära bilderboken. 

Att gå djupare än så fanns det inte utrymme till – huvudsaken för både mig och förlaget var att på detta sätt bidra till att (utöver det självklara kunskapsinnehållet) höja faktabokens status som läsning och litteratur. Till exempel genom att visa på att även faktaböcker har såväl språkliga som konstnärliga värden. Det vore roligt att få tillfälle att skriva mer om det teoretiska, till exempel textstrukturer, gällande faktaboken – kanske får det bli en bok till!

Och sist men inte minst: så många exempelböcker behövde bytas ut! Antingen för att de var utgångna och svåra att få tag på eller helt enkelt kändes inaktuella. Alla dessa nya omslag ger en uppdaterad känsla direkt när man bläddrar i boken, liksom den förändrade färgskalan – fräscht tycker författaren, som är mycket nöjd med helheten. Formgivaren Johan Ekelund har gjort ett fantastiskt jobb med att komprimera det betydligt större textomfånget utan att förlora läsbarheten och det inspirerande uttrycket, eller att öka bokens totala yttre omfång för mycket. Och som vanligt har ”min” (efter tre gemensamma projekt känns det ju så) redaktör Charlotte Abenius Lundström varit en klippa med sina skarpa ögon för text och struktur och stora sinne för humor. I hennes händer är författaren och boken trygg. Omslaget av Maria Svedberg är som synes supersnyggt – N&K är ett förlag som satsar på sin utgivning. 

Så efter drygt ett års process, varav kanske sex – sju månaders arbetstid, då manuset i olika stadier valsat först mellan mig och Gerda Lundberg, pigga projektledaren på förlaget, typ tre - fyra gånger, sedan mellan mig och redaktören fem – sex gånger, därefter mellan redaktör – formgivare – författare uppåt sex gånger samt (icke att förglömma) en runda på slutet med en korrekturläsare så är det nu i veckan (28) på väg till tryck. Går allt som det ska finns boken i handeln i mitten/andra halvan av augusti. Till dess ska jag ha uppdaterat den handledning som finns till boken, men först blir det tre veckors sommarlov innan även höstens föreläsningssäsong drar igång så smått med förberedelser inför kommande workshops med mera.

Njut sommaren, det ska jag göra!