Lektörstjänst

Har du en text som du vill ha läst? Kanske få feedback och råd innan du skickar till förlag, eller hjälp med omarbetning/redigering. Få kicken som förvandlar din idé till möjlig berättelse.

Hör av dig så diskuterar vi vad du behöver, om du vill ha en genomgående redigering eller enbart ett omdöme, och räknar sedan på arvode. Jag föredrar individuell prissättning utifrån behov, hur långt ditt manus är och i vilket stadie i skrivprocessen du befinner dig. Och hur du vill ha responsen – muntligt eller skriftligt. Eller vid ett möte, om det är rimligt utifrån respektive bostadsort.

Om det är bilderböcker du arbetar med kan vi t ex behöva skissa upp en story board. Min erfarenhet är att formen ofta är det som behöver slipas på – t ex att de presumtiva bilderbokstexter jag får nästan alltid är alldeles för långa. Och berättar för mycket. Jag hjälper dig hitta kärnan och att lämna plats åt bilderna.

Vill du ha råd även från en illustratör, så har jag nära kontakt med flera etablerade bilderboksmakare som kan involveras i processen.

Om du vill jämföra med annan lektörstjänst hittar du Författarcentrums här.