Föreläsningar & föredrag

Litteraturkunskap/inspiration? Biblioteksutveckling? Lärarfortbildning? Läsfrämjande projekt? Läsning i förskolan?

Jag skräddarsyr gärna föreläsningar utifrån önskemål. Det finns förstås OÄNDLIGT mycket jag absolut INTE föreläser om för att jag kan ALLDELES för lite om det. Å andra sidan är jag ganska bred i mitt yrkesfält så om du utifrån vad du läser här tror att jag kan bidra till det ni behöver – ring eller mejla och fråga, så ser vi om vi tillsammans hittar rätt. Annars kanske jag kan rekommendera någon annan som passar bättre. Nedan hittar du några av mina vanligaste föreläsningar:

Varför ska man läsa?

Varför ska man läsa? Eller; måste man läsa? Bör man läsa? Kan vi inte bli lika lyckliga med kanotpaddling eller traktorpulling som hobby? Kan det till och med vara farligt att läsa? Kan en eldsjäl släcka läsintresset? Och: spelar det någon roll VAD man läser?

En betraktelse över läsning, litteratur och läsfrämjande. Om passioner och faror i (och med?) böcker.

Passar utmärkt som avslutning på en föreläsningsdag om läsning, eller som inspirerande inledning. Kan göras så lättsam eller ”nyttig”, provokativ och uppfordrande som uppdragsgivaren önskar.

SAMVERKAN BIBLIOTEK – FÖRSKOLA

När jag började arbeta i biblioteks- och barnlitteraturvärlden i slutet av 90-talet var det som projektledare och föreläsare i de stora läsfrämjande projekten Boksnurran (Helsingborg) respektive Läsbiten (regionalt i Skåne) som byggde på samverkan förskola – bibliotek. Erfarenheterna därifrån blev utgångspunkten för de metodiska delarna i min första bok, Bilderbokens mångfald och möjligheter(N&K 2008, 2019), som under drygt tio år använts som kurslitteratur, och som inspiration och utgångspunkt för fortbildningar och fördjupade samarbeten mellan bibliotek och förskolor. Jag har också arbetat som enhetschef vid Lunds stadsbibliotek (2012 – 2014), och följt utvecklingen av Förskolebibliotek, som nu är ”obligatoriskt”, dvs fastslaget i kommunfullmäktige, att samtliga kommunala förskolor ska ha. Lunds nätverk av Läsombud är synnerligen aktivt och många av kommunens förskolor ligger, inte minst tack vare samverkan med biblioteket, i framkant vad gäller läsning och litteraturarbete. De här olika erfarenheterna kanske kan inspirera er kommun/ditt bibliotek, nu när högläsning och boksamtal är inskrivet i förskolans läroplan, Lpfö18, behövs samarbetet än mer, vem kan bättre än biblioteken stötta förskolor som vill och behöver uppgradera sitt litterära arbete? 

Inom ramen för Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek gjorde jag i september 2019, på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm (kontaktperson Lovisa Furendal Berndt), workshops på temat, tillsammans med pedagoger och bibliotekarier från olika kommuner. Det gör jag gärna hos er också! 

Bibliotek och läsfrämjande

Står ni inför en ombyggnad, vill ni peppa (barn)bibliotekarierna i det läsfrämjande arbetet, diskutera prioriteringar i verksamhet – hör av er och berätta, så bygger jag en föreläsning eller leder en work shop.

Parentesen betyder att jag, även om jag mest jobbat med barnbibliotek, gärna drar detta för hela bibliotekspersonalen. Ett spännande fokus är t ex gränsöverskridande arbete mellan Skönlitteratur och Barn&Unga – att bygga den röda tråden med läsaren i centrum.

I november 2015 föreläste jag, på uppdrag av Catarina Lundström som är regional biblioteksutvecklare, för bibliotekarier i Östersund under rubriken ”Läslust med djup eller bredd? – från bokprat till boksamtal”. Då lyfte vi bland annat frågor om prioriteringar, målgrupper och metoder som läsecirklar och boksamtal. Bästa upplägg är kanske en halvdag med föreläsning följt av workshop och gemensam avslutande diskussion, men går så klart att anpassa efter förutsättningarna. 

Bilderbokens mångfald och möjligheter

Illustration: Maria Jönsson

Illustration: Maria Jönsson

Baskunskap för förskolepersonal och andra bilderboksintresserade. Med utgångspunkt från min bok Bilderbokens mångfald och möjligheter, N&K, 2008/2019 föreläser jag om bilderboken som pedagogiskt redskap och som konstnärligt uttryck. En genomgång av tematik och form och olika ingångar till bilderboken; vill man jobba med språk och begrepp, eller empati: vänskap och utanförskap och olikheter, eller…? Möjligheterna är oändliga. I föreläsningen ges exempel som passar förskolans vardag och värdegrund.

- Läs mer om boken här

BOKSAMTAL MED BILDERBÖCKER

Boksamtal_omslag.jpg

I min första bok Bilderbokens mångfald och möjligheter (N&K, 2008/2019) finns ett avsnitt om boksamtal. Det är nu utvecklat och fördjupat i en ny bok i Förskoleserien, Boksamtal med bilderböcker, (N&K, 2017). Med avstamp i bland andra den brittiske litteraturpedagogen Aidan Chambers och den amerikanska läsforskaren Judith Langers tankar formuleras i boken förhållningssätt och förslag på metoder för givande boksamtal i förskolan.

I föreläsningen talar jag om varför det är viktigt med boksamtal, hur du som pedagog kan arbeta och ger förslag på vilka böcker som kan tänkas passa för olika åldrar och didaktiska perspektiv.

Grunden i att hålla boksamtal är densamma oavsett läsarålder, så både föreläsningen och boken Boksamtal med bilderböcker passar även för pedagoger som undervisar i de första skolåren. I föreläsningen läggs då tonvikten på mer komplexa bilderböcker, för läsare 6 – 9 år.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med (delar av) Bilderbokens mångfald och möjligheter eller Bokstundens När?Var?Hur?. Vilket som passar bäst beror på var ni befinner i ert litteraturarbete på din förskola eller skola, vilka behov ni har. Tillsammans hittar vi rätt upplägg!

- Läs mer om boken här

Bokstundens När?Var?Hur? 

Större barngrupper ger stökigare sagostunder. Bokovana barn ger kortare sagostunder. Och det blir svårare att välja böcker, långa texter fungerar inte. Eller…?! Vad kan göras? Hur blir barnen bokvana och sugna på läsning? En praktisk och metodisk genomgång av hur man på förskolan skapar en bättre läsmiljö och läsglada barn.

Jag föreläser gärna om Bokstundens NärVarHur tillsammans med förskollärare Ingrid Aulin-Larsson, som arbetar som litteraturpedagog på Raus Plantering i Helsingborg. Tillsammans ger vi en teoretisk och metodisk grund att stå på för vidare utveckling av förskolans arbete med läsning och litteratur.

De två ovanstående föreläsningarna om bilderboken och om bokstunden kan med fördel kombineras till en halv- eller heldag. Bokstundens När?Var?Hur? gör sig bäst i workshops med ca 20 deltagare.

 

Föreläsningar
45 – 60 minuter: 12 000 kr – 15 000 kr

Halvdag: 18 500 kr

Heldag: 25 000 kr -
30 000 kr

Moderator
Samtal med författare / illustratör / panel

9 500 kr – 15 000 kr

Konsult/expertarvode
750 kr – 975 kr per timme


Priserna inkluderar sociala avgifter 32.42 %.

Moms 25 % tillkommer.

Resor och eventuella hotellkostnader tillkommer

Önskat arvode sätts utifrån uppdragets förutsättningar och sammanhang, ovanstående är riktmärken.

Rabatt vid bokning av upprepade föreläsningar.
 
Alldeles för dyrt, budgeten räcker inte…? Hör av dig ändå. Kanske går det att samordna med annan arrangör.

 

 


Agneta Edwards är som en schweizisk armékniv - multifunktionell och vass. När hon föreläste för 5 läns gymnasiebibliotekarier byggde hon oss en teoretisk plattform, gav konkreta metodtips och inspirerade stort. Mycket uppskattat!”
— Pia Malmberg-Kronvall, Regionbibliotek Kalmar