Stärkta bibliotek - och förskolor!

Foto: Lovisa Andersson

Foto: Lovisa Andersson

Det känns som om den fråga vi ägnade oss åt i de läsfrämjande projekten Boksnurran i Helsingborg och efterföljaren, det regionala Läsbiten; att utforska hur bibliotek och förskola kan samverka för att på bästa sätt stötta barns läsning, fått en renässans. Ja, den har förstås aldrig varit frånvarande, jag har regelbundet fått vara en del av eller hört om kommuner som provat vår skånska modell eller uppfunnit andra metoder, till exempel skapat nätverk av läsombud eller bokprojekt som fördjupat såväl pedagogers som bibliotekariers kompetens genom samverkan. 

Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek har gett möjligheten att ”elda på” och förnya engagemang och samarbeten, skapa nya kontakter, metoder och kompetenshöjande aktiviteter. Det är kul att det tycks vara många som väljer att försöka boosta just samverkan mellan bibliotek och förskola, jag hade en första workshop i regi av Regionbibliotek Stockholm här i veckan (3-4 september) och har fler bokningar i höst och 2020.

Jag ser också hur allt fler från skolsidan, som förskolechefer, utbildningsledare etc bokar mig direkt för att föreläsa för förskolepersonal, att det som för 10 – 15 år sedan i stort sett alltid var ett initiativ från biblioteket nu blivit en angelägenhet för verksamheten själv. Frågan om barns läsning har kommit upp på agendan i många sammanhang, det starkaste incitamentet torde vara att högläsning och samtal om texter, bilder etc nu är inskrivet i läroplanen, det lyfts upp explicit i Lpfö18 som gäller fr o m 1 juli 2019. 

Inspirationsföreläsningar i all ära, det kan förhoppningsvis bli kicken som får alla de 100 – 250 förskolepersonal som brukar delta att få den där skjutsen in, få lusten till och argumenten för att jobba mer och mer medvetet med litteratur och läsning. Men förändring tar tid. Att utbilda sig tar tid. Långsiktighet och fördjupning behövs om verklig utveckling ska ske och förändringar bli bestående. Även så aktiva pedagoger som några av de mest entusiastiska och kompetenta förskollärarna i Lunds Läsombudsnätverk uttrycker behovet av att ständigt få fylla på, med såväl inspiration som metod- och boktips. 

Där är ni på biblioteken ju den självklara medspelaren: stärkta bibliotek kan ge stärkta förskolor – och stärkta läsande barn!